Röyläntuvan Frisbeegolfkentän väylät ja säännöt

Sääntöjen alta löytyvät väyläkartat. Kenttä löytyy myös Metrixistä.  Teemme kentän valmiiksi vähitellen kesän aikana.  Hauskoja pelihetkiä!

Röyläntuvan frisbeegolfkenttä on Röylän ja Bodomin Seudun Omakotiyhdistyksen rakentama yhdeksän väylän kenttä. Frisbeegolf on kaikille sopiva peli.

Noudattamalla yhteisiä sääntöjä me kaikki viihdymme.

Frisbeegolf säännöt:
 • Tavoitteena on saada frisbeekiekko koriin niin pienellä heittomäärällä kuin mahdollista.
 • Avausheitto heitetään aina karttaan merkityltä heittopaikalta.
 • Pelaaja, joka sijaitsee kauimpana väylän korista heittää ensin. Frisbeekiekko heitetään siitä paikasta, mihin se on jäänyt. Pelaaja heittää, kunnes frisbee on korissa.
 • Pelaaja voi astua yli heittonsa, jos etäisyys koriin on enemmän kuin 10 metriä. Jos heittoetäisyys koriin on alle 10 metriä, heittoa ei voi astua yli.
 • Väylä on pelattu loppuun, kun kiekko on korissa.
 • Seuraavan väylän aloittaa pelaaja, joka suoritti edellisen väylän pienimmällä heittomäärällä.
 • Pelaaja, joka on suorittanut radan pienimmällä määrällä heittoja, voittaa pelin.

 

 • Ota huomioon muut väylillä liikkujat ja jätä pelialue hyvässä kunnossa seuraaville pelaajille.
 • Sen minkä kannat luontoon, jaksat myös tuoda pois – älä roskaa luontoa!
 • Olet vastuussa jokaisesta kiekosta, jonka heität. Jos frisbeekiekko osuu ihmiseen tai esineisiin, voi se aiheuttaa vakavaa vahinkoa.
 • Jos frisbee uhkaa osua toiseen henkilöön, heittäjä varoittaa huutamalla kovalla äänellä ”fore” (”FOOOOR!). Lenkkeilijöitä ja kävelijöitä voi myös varoittaa muilla varoitushuudoilla.
 • Älä heitä, jos edellä oleva ryhmä on vielä korilla puttaamassa.
 • Älä heitä, jos et näe koria. Varmista ensin, että ketään ei ole korin luona, ja saa osumaa.
 • Älä heitä, jos on vaara, että kiekko osuu ihmiseen tai eläimeen.
 • Jos löydät kiekon, ole ystävällinen ja palauta se omistajalle tai laatikkoon tuvan luona.

Rödskogs frisbeegolfbana har byggts av Rödskog- och Bodom regionens egnahemsförening. Frisbeegolfbanan med nio banor passar för alla intresserade.

Genom att följa gemensamma regler, kommer vi alla att trivas här.

Frisbeegolf regler:
 • Målet är att få frisbeen i korgen med så få kast som möjligt.
 • Öppningskastet kastas alltid från utkastplatsen som är märkt ut på kartan.
 • Hen som står längst ifrån banans korg, kastar först. Frisbeen kastas från den plats den landat på. Spelaren kastar tills frisbeen ligger i korgen.
 • Spelaren får stiga över sin markering ifall avståndet till korgen är mera än 10 meter. Ifall kastavståndet till korgen är under 10 meter, får spelaren inte stiga över sin markering.
 • Hålet är slutspelat när frisbeen är i målkorgen.
 • Nästa hål påbörjas av den spelare som klarade det föregående hålet med minst antal kast.
 • Vinnaren är den spelare som utfört banan på minst antal kast.

 

 • Ta i beaktande andra som rör sig på banan och lämna banan i gott skick också för följande spelare.
 • Det som du bär med dig ut till naturen orkar du ta med dig tillbaka – skräpa inte ner naturen!
 • Du ansvarar för varje frisbee som du kastar. Om frisbeen träffar människor eller föremål kan den förorsaka allvarlig skada.
 • Ifall frisbeen riskerar träffa en annan människa, varnar kastaren genom att högt ropa ”fore” (”FOOOOR!”). När det gäller motionslöpare eller –promenerare kan även andra varningsrop användas.
 • Kasta inte, om föregående grupp är fortfarande vid korgen och puttar.
 • Kasta inte, om du inte kan se korgen. Försäkra dig först om att ingen är vid korgen och kan bli träffad.
 • Kasta inte, om frisbeen riskerar träffa människor eller djur i närheten.
 • Vänligen returnera de frisbeen som du hittar till ägarna eller till lådan som finns utanför stugan.

Väylä 1.

Väylä 2.

Väylä 3.

Väylä 4.

Väylä 5.

Väylä 6.

Väylä 7.

Väylä 8.

 

Väylä 9.