Jani Helenius

Jani Helenius
Jani Helenius, Espoon Vihreiden kuntavaaliehdokas Perusmäestä
 Jani Helenius asuu Perusmäessä, 2012 valmistuneessa omakotitalossa, vaimon ja kolmen poikansa kanssa. Hän vastaa Pohjois-Espoo  kysymyksiimme näin:
Olen aktiivisesti mukana  omakotiyhdistystoiminnassa sekä aloitan nyt Pohjois-Espoon asukasfoorumin valmisteluryhmän puheenjohtajana. Olen myös Kanta-Espoon Vihreiden varapuheenjohtaja.

Olen ollut mukana vaikuttamassa Keski- ja Pohjois -Espoon yleiskaavassa ja haluan vaikuttaa kaava-asioissa jatkossakin.

Viime vaalikauden, neljä vuotta, istuin Espoon Nämnden Svenska Rum -lautakunnassa. Tein paljon töitä sen eteen, että ainut pohjoisespoolainen ruotsinkielinen koulu, Rödskogs skola, säilyisi pienenä kyläkouluna, rakkaana sellaisena, myös tuleville alueen lapsille. Olen itse käynyt pientä kyläkoulua Evitskogissa ja sydämmeni sykkii myös sille, että meillä tulee tulevaisuudessakin olla pieniä yksiköitä jotka luovat omalta osaltaan kulttuurihistoriaa.

Mahdollisuuksieni mukaan olen pyrkinyt vaikuttamaan alueemme viihtyvyyteen, lähipalveluiden olemassaoloon ja infrastruktuurin kehittämiseen. Raikas ja rikas luonto sekä hyvät ulkoilumahdollisuudet luonnossa ovat perusarvoja viihtyisään asumiseen pientaloalueella, jossa naapurit tuntevat toisensa.

Pyrin jatkossa kehittämään Pohjois-Espoota asukkaiden ehdolla. Kuuntelen alueen asukkaita, heidän toiveitaan rakentamisen, liikunnan ja lähipalveluiden suhteen. Tieverkostomme tulee saattaa ajan mukaiseksi, on rakennettava turvalliset kevyen liikenteen väylät. Lapsille, kuten myös aikuisille, tulee taata turvallinen liikkuminen kasvavalla alueella.

Mikäli Sinulla on jotain kysyttävää, haluat toivoa jotain Pohjois-Espoon asukasfoorumin valmisteluryhmältä tai ihan mitä vaan, voit soittaa tai laittaa sähköpostia minulle. Pyrin vastaamaan saman päivän aikana mutta varsinkin nyt kuntavaalin aikana voi vastausaika venyä. Toivon myös, että tuot asukasfoorumin Facebook -sivuilla esille asioita, jotka sinua askarruttavat.

Haluan tehdä monella eri saralla töitä, enkä vain keskittyä tiettyjen asioiden ajamiseen. Pohjois-Espoosta tulee saada pohjoisespoolaisten näköinen paikka, jossa kaikki viihtyvät, vauvasta vaariin ja mummoon. Millaiseksi haluamme rakentaa jylhät maisemamme jotta jälkipolvi olisi tyytyväinen tekemiimme päätöksiin? Me kaikki olemme tärkeitä, pitäkäämme toisistamme huolta. Tarjotaan apua heille jotka apua tarvitsevat.

Nyt jos koskaan tulee äänestää kuntavaaleissa henkilöä, jolla oikeasti on tarmoa ja sitkeyttä ajaa meidän kaikkien asioita. Tuo henkilö on Jani Helenius, kuntavaaliehdokas 2017. Muistakaa äänestää, vain äänestämällä voit vaikuttaa. Tarmoa ja sisua löytyy, vuonna 1973 Espoossa syntyneestä sosiaalisesta minusta.

Terveisin Jani Helenius, Espoon Vihreiden ehdokas

Harri Davidsson

Harri Davidsson, eläkeläinen, on Espoon Kristillisdemokraattien pohjoisespoolainen kuntavaaliehdokas.

Davidssonit ovat asuneet Bodomilla vuodesta 1854. Harrin voit nähdä ajelemassa Röylän ja Maarinpuron teitä isoisänsä vanhalla, kookkaalla ja nopealla mustalla Kotka -polkupyörällä. Pyörä on kunnostettu alkuperäiseen asuunsa vuodelta 1936, isoisä kävi aikoinaan sillä kesäisin Töölössä sokeritehtaalla töissä.

Harri on toiminut Helsingissä kauppiaana, mutta varsinaisen työuransa hän on tehnyt turva-alalla. 32 vuotta turvatyötä ja vapaaehtoista päihdetyötä on tuonut hänelle kokemusta, jota hän on nyt hyödyntänyt Espoon päihdeasiainneuvottelukunnassa kaudella 2015 – 2016. Pro Espoonjoki -yhdistyksessä Harri Davidsson edustaa Röylän ja Bodomin Seudun Omakotiyhdistystä. Hän on myös Pohjois -Espoon asukasfoorumitoiminnassa mukana.

Kaksi vaalikautta, yhteensä  8 vuotta Harri Davidsson on ollut ensin Helsingissä käräjäoikeudessa lautamiehenä ja sittemmin toimitusmiehenä maaoikeudessa Espoossa. Kristillisdemokraattien toiminnassa hän on ollut mukana vuodesta 2012.

”Tavoitteenani on Pohjois-Espoon säilyttäminen omaleimaisena, siistimättömänä, väljänä maaseutuympäristönä. Alueemme tulisi muodostua vastapainoksi ahtaalle maantäytölle, joka kuvaa tämän ajan yhtä totuutta. Luonnon monimuotoisuus on kaikessa suunnittelussa otettava huomioon. Rakentamisen tulisi olla väljää. Täällä Pohjois-Espoossa on suojeltuja metsiä, teitä ja muita ympäristöjä, joten kaavoitus on vaativaa. Erilaisia asuinalueita on rakennettava monen laisiin tarpeisiin, ottaen huomioon luontoarvot. Minua kiinnostaakin erityisesti kaavoitus vallankäytön välineenä, ja siksi olen seurannut sitä tiiviisti ja samalla olen aina pyrkinyt vaikuttamaan asioihin.”

Harri Davidsson on kiinnostunut ympäristöstä niin vahvasti että hän kertoo harrastuksiaan olevan kovan saunomisen lisäksi vesiensuojelu ja kaavoitukseen liittyvä maankäyttö. Sydäntä lähellä ovat Maarinpuro ja sen kosteikot. Bodominjärven valuma-alueelle on rakennettu kolme kosteikkoa, joissa Maarinpuron veden kulku järveen hidastuu hyvin. Kosteikoissa kasvaa ruohoa, pajua ja osmankäämiä, ja ne sitovat runsaasti puron ravinteita kasvustoihinsa. Sipooseen tehdyistä kosteikoista saatiin vuonna 2010 mallia, ja Harri toimi tuolloin innokkaana puuhamiehenä.

Harri Davidsson harrastaa puutarhassaan omavaraistaloutta. Hänellä on kukko ja kolme kanaa. Lumen aikana hän tutkii eläinten liikkumisen ja saalistamisen jälkiä, ja seuraa eläimiä myös kesällä. Liito-oravat, sorsalinnut, keltavästäräkit ja saukot ovat yhtä mieltyneet Maarinpuron kosteikkoihin kuin Harrikin.

Ulla Palomäki

Ulla Palomäki, Espoon kuntavaaliehdokas 2017
Ulla Palomäki, Espoon kuntavaaliehdokas 2017

Ulla Palomäki esittäytyy pohjoisespoolaisille

Olen Ulla Palomäki, kokoomuslainen kaupunginvaltuutettu ja kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen. Asun Järvenperässä, joka Espoon virallisen luokituksen mukaan kuuluu Pohjois-Espooseen. Samassa veneessä siis ollaan.

Oman asuinalueen asiat ovat tietenkin tärkeitä, vaikka luottamustehtäväni edellyttävät, että keskityn tasapuolisesti koko Espooseen.

Joustava liikkuminen

Yksi tärkeä vaaliteemani on se, että Espoossa täytyy voida liikkua joustavasti. Monet teistä ovat varmaan huomanneet miten olen ottanut kantaa autoilijan ja liikkumisen valinnanvapauden puolesta. Espoo on kaupunkirakenteeltaan sellainen, jossa julkinen liikenne ei voi koskaan täyttää kaikkia liikkumisen tarpeita. Näistä enemmän kotisivuillani.
Hyvä, että Juvanmalmin teollisuuskatu saadaan yhdistettyä Vihdintiehen. Olen puhunut tästä useaan otteeseen kaupunkisuunnittelulautakunnassa ja todennäköisesti vaikuttanut asian etenemiseen.
Hyvä, että kevyen liikenteen väylähankkeet etenevät (rakennussuunnitteluvaiheessa) Röylä-Bodom-alueella. Yritän tehdä kaikkeni tämäntyyppisten hankkeiden eteen, vastaavathan ne myös vaaliteemaani joustavan liikkumisen edistämisestä.

Väljä asuminen

Toinen teemani liittyy siihen, että Espoossa täytyy olla omaleimaisia asuinalueita. Pohjois-Espoossa täytyy säilyä aukeita peltoja, tästä olen puhunut jo vuosia sitten. Asumisen väljyys on muutenkin tärkeä säilyttää Pohjois-Espoossa. Viiskorpi-Kalajärvi-akselille puolestaan on tulossa lisärakentamista. Tässä on kyseessä myös mahdollisen raideliikenteen tulo alueelle Leppävaaran suunnalta, mutta vain mikäli asukaspohja sen sallii. Jos asukkaat vaikuttavat siihen, että rakentaminen jää vähäisemmäksi, tippuu raideliikenne silloin kuvioista. Toki rakentamisen myötä bussiliikenne vilkastuisi.

Kuntavaaliehdokas esittäytyy

Pohjoisespoolainen näkökulma

Pohjoisespoolaisia kiinnostaa tietysti, mitä kuntavaaliehdokas aikoo tehdä alueemme hyväksi. Asukkaat kokevat asuinalueemme jääneen jonkinlaiseksi väliinputoajaksi: emme asu maalla, mutta ei kaupungissakaan. Sen enempää ristiriitaisuuksiin puuttumatta nyt on tarkoitus antaa kaikille halukkaille vaaliehdokkaille tilaisuus kertoa omia ajatuksiaan ja mielipiteitään asuinalueestamme Pohjois-Espoosta.

Politiikkaa vai ei

Vaikka omakotiyhdistys ei olekaan poliittisesti kantaa ottava, useat asiat, joista asukasyhdistyksemme lausuvat mielipiteitä ja muistutuksia, ovat asioita, joista tehdään politiikkaa ja joista poliitikot päättävät. Asukasyhdistysten jäsenet haluavat, että aluettamme kehitetään ja että alueeltamme olisi edustajia jotka ymmärtävät tarpeemme ja ovat vuorovaikutuksessa meidän kanssamme. Asukkaat myös haluavat tietää, mitä asioita ehdokas aikoo ajaa. Vaikka ehdokas ei pääsisikään kaupunginvaltuustoon, hän voi saada tärkeän lautakuntapaikan, jossa hän vaikuttaa seuraavan valtuustokauden.

ohjeet ehdokkaalle

Ehdokas saa esitellä itsensä näillä sivuilla. Hän saa valokuvansa sivuillemme. Ehdokkaan pitää vastata seuraaviin avoimiin kysymyksiin: mitä hän aikoo tehdä Pohjois-Espoon hyväksi ja mitä hän on tehnyt Pohjois-Espoon hyväksi. Tekstin pituus saa hakukoneoptimoinnin vuoksi mielellään olla 300 – 400 sanaa pitkä.

Teksti jätetään tämän sivuston ylläpitäjälle sähköpostiosoitteeseen: puheenjohtaja (att) roylabodom.fi. Se julkaistaan tässä blogissa ja julkaisusta laitetaan linkki Pohjois-Espoon asukasfoorumin Facebook -sivuille.  Ylläpitäjä pidättää oikeuden muokata tekstiä, sillä  hakukoneoptimoinnissa tärkeät yksityiskohdat edellyttävät tekstin muokkaamista.

Asukasfoorumin vaalipaneeli Ruskatalolla 23.3. klo 18-21.00

Kutsu vaalipaneeliin!