Janne Tähtikunnas

Janne Tähtikunnas, kuntavaaliehdokas
Kokoomuksen pohjoisespoolainen kuntavaaliehdokas Janne Tähtikunnas
Janne Tähtikunnas esittäytyy:

Olen Janne Tähtikunnas, Odilammelta. Ihan paljasjalkainen en valitettavasti ole, mutta kouluni jo Kalajärvellä aikoinaan käynyt. Nykyisin oma lapseni on samassa Kalajärven koulussa ja nuorempi kohta menossa. Myös omakotiyhdistyksessämme olen luonnollisesti aktiivisena toimijana.

Luottamustehtävissäni olen tarkoituksella keskittynyt puolustamaan Pohjois-Espoota. Oman kokemukseni mukaan puoliamme ei ole pidetty lainkaan niin hyvin kuin olisi tarvetta.

 

Palvelut asukkaan lähelle

Koulujen ja palveluiden kuten terveyskeskuksen läheisyys vähentää tarvetta liikkua ja mahdollistaa paremman palvelun käytön. Pohjois-Espoossa välimatkat ovat kuitenkin huomattavasti muuta Espoota pidempiä. Monet joutuvat hakemaan palveluita Myyrmäestä. Samojen sääntöjen pitää koskea niin Etelä-Espoossa kuin meilläkin. Ovatko Samarian palvelut lähipalveluita? Palveluita pitää myös pystyä käyttämään ilman pelkoa sairastumisesta homeisen rakennuksen vuoksi. Niipperin koulun ongelmat olivat jo pitkään tiedossa.

 

Liikenne

Autoilu ei ole kenenkään ensimmäinen vaihtoehto liikkumiseen, mutta Pohjois-Espoossa se on usein ainoa vaihtoehto. Meillä bussien vuorovälit ovat usein 50min luokkaa ja yhteys on lähinnä yhteen kohteeseen.

Tiet meillä ovat lähes samat kuin 1980-luvulla. Varsinkin Niipperintie on vieläpä ajokelvottomassa kunnossa. Muutamia kevyen liikenteen väyliä on rakennettu, mutta turvallisuustaso on mennyt alaspäin liikennemäärien kasvaessa huomattavan paljon.

Kyllä töihin ja kouluun pitäisi pystyä kulkemaan turvallisesti.

HSL:n hallituksessa olen pitänyt välillä kovaakin ääntä Pohjois-Espoon linjojen puolesta ja olen käynyt myös asukasyhdistyksissä aiheesta keskustelemassa. Kalajärveltä ja Rinnekodista onkin edelleen suorat bussiyhteydet Helsingin keskustaan.

 

Kokemus

Ammatillinen osaamiseni on rakentamisen ja liikenteen puolelta. Lisätietoja minusta löytyy virallisesta ansioluettelostani ja kotisivuiltani vähemmän virallisesti.

Olen ollut mukana päätöksenteossa jo pidempään ja havainnut, että parhaiten Pohjois-Espoon puolia pidetään suoraan kaupunginvaltuustossa. Viimeksi meiltä pääsi läpi vain Ulf, mutta minä ja Liisa jäimme varasijoille. Nyt on aika saada Pohjois-Espoo takaisin valtuustoon ja kehityksen polulle.

Ystävällisin terveisin

Janne Tähtikunnas

Kai Lintunen

Kai Lintunen, Espoon Kokoomuksen kuntavaaliehdokas 2017
Kai Lintunen, Espoon Kokoomuksen kuntavaaliehdokas 2017

Kai Lintunen on Espoon kokoomuksen ehdokas kuntavaaleissa 2017.

Kai Lintunen esittäytyy pohjoisespoolaisille:

Olen valtuutettuna ja kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenenä ajanut vahvasti pientalorakentamisen edistämistä. Työni myötä pientalorakentamisen tuplaustavoite on kirjattu Espoon tavoitteisiin. POKE -yleiskaavatyön edistäminen on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ensiarvoisen tärkeää. Haluan, että pohjoisespoolaiset pääsevät vihdoin rakentamaan tonteilleen.

Vaadin myös Pohjois-Espoon liikenneratkaisujen pikaista kehittämistä: pohjoisespoolaiset ansaitsevat turvalliset kevyen liikenteen ratkaisut, kuten muutkin espoolaiset.

 

Jani Helenius

Jani Helenius
Jani Helenius, Espoon Vihreiden kuntavaaliehdokas Perusmäestä
 Jani Helenius asuu Perusmäessä, 2012 valmistuneessa omakotitalossa, vaimon ja kolmen poikansa kanssa. Hän vastaa Pohjois-Espoo  kysymyksiimme näin:
Olen aktiivisesti mukana  omakotiyhdistystoiminnassa sekä aloitan nyt Pohjois-Espoon asukasfoorumin valmisteluryhmän puheenjohtajana. Olen myös Kanta-Espoon Vihreiden varapuheenjohtaja.

Olen ollut mukana vaikuttamassa Keski- ja Pohjois -Espoon yleiskaavassa ja haluan vaikuttaa kaava-asioissa jatkossakin.

Viime vaalikauden, neljä vuotta, istuin Espoon Nämnden Svenska Rum -lautakunnassa. Tein paljon töitä sen eteen, että ainut pohjoisespoolainen ruotsinkielinen koulu, Rödskogs skola, säilyisi pienenä kyläkouluna, rakkaana sellaisena, myös tuleville alueen lapsille. Olen itse käynyt pientä kyläkoulua Evitskogissa ja sydämmeni sykkii myös sille, että meillä tulee tulevaisuudessakin olla pieniä yksiköitä jotka luovat omalta osaltaan kulttuurihistoriaa.

Mahdollisuuksieni mukaan olen pyrkinyt vaikuttamaan alueemme viihtyvyyteen, lähipalveluiden olemassaoloon ja infrastruktuurin kehittämiseen. Raikas ja rikas luonto sekä hyvät ulkoilumahdollisuudet luonnossa ovat perusarvoja viihtyisään asumiseen pientaloalueella, jossa naapurit tuntevat toisensa.

Pyrin jatkossa kehittämään Pohjois-Espoota asukkaiden ehdolla. Kuuntelen alueen asukkaita, heidän toiveitaan rakentamisen, liikunnan ja lähipalveluiden suhteen. Tieverkostomme tulee saattaa ajan mukaiseksi, on rakennettava turvalliset kevyen liikenteen väylät. Lapsille, kuten myös aikuisille, tulee taata turvallinen liikkuminen kasvavalla alueella.

Mikäli Sinulla on jotain kysyttävää, haluat toivoa jotain Pohjois-Espoon asukasfoorumin valmisteluryhmältä tai ihan mitä vaan, voit soittaa tai laittaa sähköpostia minulle. Pyrin vastaamaan saman päivän aikana mutta varsinkin nyt kuntavaalin aikana voi vastausaika venyä. Toivon myös, että tuot asukasfoorumin Facebook -sivuilla esille asioita, jotka sinua askarruttavat.

Haluan tehdä monella eri saralla töitä, enkä vain keskittyä tiettyjen asioiden ajamiseen. Pohjois-Espoosta tulee saada pohjoisespoolaisten näköinen paikka, jossa kaikki viihtyvät, vauvasta vaariin ja mummoon. Millaiseksi haluamme rakentaa jylhät maisemamme jotta jälkipolvi olisi tyytyväinen tekemiimme päätöksiin? Me kaikki olemme tärkeitä, pitäkäämme toisistamme huolta. Tarjotaan apua heille jotka apua tarvitsevat.

Nyt jos koskaan tulee äänestää kuntavaaleissa henkilöä, jolla oikeasti on tarmoa ja sitkeyttä ajaa meidän kaikkien asioita. Tuo henkilö on Jani Helenius, kuntavaaliehdokas 2017. Muistakaa äänestää, vain äänestämällä voit vaikuttaa. Tarmoa ja sisua löytyy, vuonna 1973 Espoossa syntyneestä sosiaalisesta minusta.

Terveisin Jani Helenius, Espoon Vihreiden ehdokas

Harri Davidsson

Harri Davidsson, eläkeläinen, on Espoon Kristillisdemokraattien pohjoisespoolainen kuntavaaliehdokas.

Davidssonit ovat asuneet Bodomilla vuodesta 1854. Harrin voit nähdä ajelemassa Röylän ja Maarinpuron teitä isoisänsä vanhalla, kookkaalla ja nopealla mustalla Kotka -polkupyörällä. Pyörä on kunnostettu alkuperäiseen asuunsa vuodelta 1936, isoisä kävi aikoinaan sillä kesäisin Töölössä sokeritehtaalla töissä.

Harri on toiminut Helsingissä kauppiaana, mutta varsinaisen työuransa hän on tehnyt turva-alalla. 32 vuotta turvatyötä ja vapaaehtoista päihdetyötä on tuonut hänelle kokemusta, jota hän on nyt hyödyntänyt Espoon päihdeasiainneuvottelukunnassa kaudella 2015 – 2016. Pro Espoonjoki -yhdistyksessä Harri Davidsson edustaa Röylän ja Bodomin Seudun Omakotiyhdistystä. Hän on myös Pohjois -Espoon asukasfoorumitoiminnassa mukana.

Kaksi vaalikautta, yhteensä  8 vuotta Harri Davidsson on ollut ensin Helsingissä käräjäoikeudessa lautamiehenä ja sittemmin toimitusmiehenä maaoikeudessa Espoossa. Kristillisdemokraattien toiminnassa hän on ollut mukana vuodesta 2012.

”Tavoitteenani on Pohjois-Espoon säilyttäminen omaleimaisena, siistimättömänä, väljänä maaseutuympäristönä. Alueemme tulisi muodostua vastapainoksi ahtaalle maantäytölle, joka kuvaa tämän ajan yhtä totuutta. Luonnon monimuotoisuus on kaikessa suunnittelussa otettava huomioon. Rakentamisen tulisi olla väljää. Täällä Pohjois-Espoossa on suojeltuja metsiä, teitä ja muita ympäristöjä, joten kaavoitus on vaativaa. Erilaisia asuinalueita on rakennettava monen laisiin tarpeisiin, ottaen huomioon luontoarvot. Minua kiinnostaakin erityisesti kaavoitus vallankäytön välineenä, ja siksi olen seurannut sitä tiiviisti ja samalla olen aina pyrkinyt vaikuttamaan asioihin.”

Harri Davidsson on kiinnostunut ympäristöstä niin vahvasti että hän kertoo harrastuksiaan olevan kovan saunomisen lisäksi vesiensuojelu ja kaavoitukseen liittyvä maankäyttö. Sydäntä lähellä ovat Maarinpuro ja sen kosteikot. Bodominjärven valuma-alueelle on rakennettu kolme kosteikkoa, joissa Maarinpuron veden kulku järveen hidastuu hyvin. Kosteikoissa kasvaa ruohoa, pajua ja osmankäämiä, ja ne sitovat runsaasti puron ravinteita kasvustoihinsa. Sipooseen tehdyistä kosteikoista saatiin vuonna 2010 mallia, ja Harri toimi tuolloin innokkaana puuhamiehenä.

Harri Davidsson harrastaa puutarhassaan omavaraistaloutta. Hänellä on kukko ja kolme kanaa. Lumen aikana hän tutkii eläinten liikkumisen ja saalistamisen jälkiä, ja seuraa eläimiä myös kesällä. Liito-oravat, sorsalinnut, keltavästäräkit ja saukot ovat yhtä mieltyneet Maarinpuron kosteikkoihin kuin Harrikin.

Ulla Palomäki

Ulla Palomäki, Espoon kuntavaaliehdokas 2017
Ulla Palomäki, Espoon kuntavaaliehdokas 2017

Ulla Palomäki esittäytyy pohjoisespoolaisille

Olen Ulla Palomäki, kokoomuslainen kaupunginvaltuutettu ja kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen. Asun Järvenperässä, joka Espoon virallisen luokituksen mukaan kuuluu Pohjois-Espooseen. Samassa veneessä siis ollaan.

Oman asuinalueen asiat ovat tietenkin tärkeitä, vaikka luottamustehtäväni edellyttävät, että keskityn tasapuolisesti koko Espooseen.

Joustava liikkuminen

Yksi tärkeä vaaliteemani on se, että Espoossa täytyy voida liikkua joustavasti. Monet teistä ovat varmaan huomanneet miten olen ottanut kantaa autoilijan ja liikkumisen valinnanvapauden puolesta. Espoo on kaupunkirakenteeltaan sellainen, jossa julkinen liikenne ei voi koskaan täyttää kaikkia liikkumisen tarpeita. Näistä enemmän kotisivuillani.
Hyvä, että Juvanmalmin teollisuuskatu saadaan yhdistettyä Vihdintiehen. Olen puhunut tästä useaan otteeseen kaupunkisuunnittelulautakunnassa ja todennäköisesti vaikuttanut asian etenemiseen.
Hyvä, että kevyen liikenteen väylähankkeet etenevät (rakennussuunnitteluvaiheessa) Röylä-Bodom-alueella. Yritän tehdä kaikkeni tämäntyyppisten hankkeiden eteen, vastaavathan ne myös vaaliteemaani joustavan liikkumisen edistämisestä.

Väljä asuminen

Toinen teemani liittyy siihen, että Espoossa täytyy olla omaleimaisia asuinalueita. Pohjois-Espoossa täytyy säilyä aukeita peltoja, tästä olen puhunut jo vuosia sitten. Asumisen väljyys on muutenkin tärkeä säilyttää Pohjois-Espoossa. Viiskorpi-Kalajärvi-akselille puolestaan on tulossa lisärakentamista. Tässä on kyseessä myös mahdollisen raideliikenteen tulo alueelle Leppävaaran suunnalta, mutta vain mikäli asukaspohja sen sallii. Jos asukkaat vaikuttavat siihen, että rakentaminen jää vähäisemmäksi, tippuu raideliikenne silloin kuvioista. Toki rakentamisen myötä bussiliikenne vilkastuisi.