Hallitus

Yhdistyksen asioita ja omaisuutta hoitaa syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittavan puheenjohtajan lisäksi vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) muuta varsinaista ja kaksi (2) vuodeksi kerrallaan valittavaa varajäsentä.

Varsinaisista jäsenistä on erovuorossa vuosittain kolme (3) ja ensimmäisellä kerralla eroavat jäsenet määrätään arvalla. Jos johtokunnan jäsen eroaa kesken toimikautta, astuu varajäsen hänen tilalleen toimikauden loppuun. Myös varajäsenet saavat kutsun kokouksiin.

Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa joko puheenjohtajan kutsusta tai kolmen hallituksen jäsenen vaatimuksesta, kokoontumispaikka on Röyläntupa.

Hallitus vuonna 2023

Puheenjohtaja Kari Hein, Pikkunevantie, e-mail: pj.roylantupa@gmail.com
Rahastonhoitaja ja jäsensihteeri Rakel Uusitalo, Kalliomäentie
Varapuheenjohtaja Mårten Malmström, Snettaantie
Jäsen Kauko Eronen, Röyläntie
Jäsen Erkki Pihlava, Vihermäki
Jäsen Anni Rantio, Lambertinoja
Jäsen Riikka Ahonvala, Vanha Nemlahdentie
Jäsen Ulla Järvinen, Punametsäntie
Jäsen Jani Helenius, Perusmäki

Hallitus 2023