Historiaa

Röylän ja Bodomin seutu oli sata vuotta sitten vielä kyläteiden, kartanoiden ja maalaismaisemien maaseutua, jonne kaupunkilaiset tulivat viettämään kesiään. Sodan jälkeen alueelle asutettiin ruotsinkielisiä siirtolaisia Porkkalasta ja 1950 -luvulla seudulle alkoi muuttaa suomenkielistä uudisasutusta. 1972 Espoosta tuli kaupunki, ja pääkaupungin läheisyys vaikutti yhä voimakkaammin seutukunnan kehitykseen.

Matti Vanhasen ottama kuva kartasta 1900 -luvun alkupuolelta.
Matti Vanhasen ottama kuva alueemme kartasta 1900 -luvun alussa.

Röyläntupa on Röylän ja Bodomin Seudun Omakotiyhdistyksen kokoontumistila. Aktiiviset asukkaat ostivat vuonna 1979 Helsingistä rakennuksen ja siirsivät sen nykyiselle paikalleen yhteisvoimin. Tuvalla pidetään kaikki asukasyhdistyksen tilaisuudet ja tapahtumat. Sitä vuokrataan juhla- ja kokoontumistiloiksi, ja pidetään yllä edelleenkin talkootyöllä.

Tupatalkoot
Tupatalkoot

Isä Robert de Caluwé’n suunnittelema, valmistama ja yhdistykselle lahjoittama laatta paljastettiin Röyläntuvan vihkiäistilaisuudessa 26.10.1980.

Laatassa heijastuvat yhteistyö, talkoohenki, yhteiset harrastukset, illanvietot ja tapahtumat. Laatan pitopöytä- ja katon päätysymbolit kertovat yhdessäolosta ja kokoontumispaikasta.

Isä Robert johti katolisen kirkon Ekumeenista keskusta Myllyjärvellä Pohjois-Espoossa v. 1964 lähtien. Ekumeeninen keskus oli eri kirkkokunnista tulevien ihmisten kohtaamispaikka. Moni suomalainen ikonimaalari sai kipinän ikonimaalaukseen isä Robertin opastamana. Isä Robert oli myös arvostettu heraldikko (heraldiikka eli vaakunaoppi on oppi vaakunoista ja lipuista. )

Isä Robert kuoli 21.4.2005.

Röyläntuvan laatta