Vaalipaneeli: Yhteistyötä ja vuorovaikutusta kaivataan

Vaalipaneeli herätti keskustelua kouluista. Espoon kaupungilla on suunnitteilla rakentaa 66 päiväkotia ja koulua vuoteen 2022 mennessä, mutta mitään selvää suunnitelmaa ei ole Niipperin puretun koulun tilalle tulevasta koulusta. Rödskogin kouluun on tulossa ensi vuonna 17 oppilasta. Koulun kapasiteettia tarvitaan tulevaisuudessakin, mutta koulua ollaan siirtämässä säästösyistä Kalajärvelle. Varsinainen lopetusuhka kaksi vuotta sitten on siis vaihtunut suunnitelmaksi siirtää juuri kunnostettu koulu toisaalle. Esiin nousi asukkaan kysymys voisiko suomen- ja ruotsinkielistä koulua yhdistää.

Kaupungin tilojen harrastuskäyttöä haluttaisiin tehostaa, koulujen ja esim. Ruskatalon käyttöä helpottaa. Asukkaat kertoivat että esim. Ruskatalon salin keskellä kulkee raja jakaen tilat kahdelle eri hallinnonosalle, joka ei suinkaan vähennä vuokrausbyrokratiaa.

Pohjois-Espoossa on useita teitä, joiden yhteyteen kaivataan kipeästi kevyen liikenteen väylää. Esille yhteisissä ja keskinäisissä keskusteluissa tulivat mm. Bodom, Kunnarla, Lahnus, Röylä, Vanhakartano. Vaikka tie olisi ELY -keskuksen alaisuudessa, kaupunki voi rakentaa kevyen liikenteen väylän. Tällä hetkellä keskitytään kuulemma isoihin hankkeisiin, Pohjois-Espoon väyläpulmat ovat pienehköjä. Asukkaiden ja edustajien tulee sinnikkäästi pitää esillä kunnostustarpeita, jotta hankkeet etenevät niin, ettei hankkeen väärä koko vie meiltä väyliä.

Kalajärven 8 -kerroksiset kerrostalot ovat muuttuneet 3 -kerroksisiksi. Herätti ihmettelyä miksi asunnoista tehdään pieniä, sillä pieniä asuntoja kaipaavat nuoret, sinkut ja vanhukset eivät alueelta löydä palveluja. Ei ole oppilaitoksia, ei vanhusten palveluyksiköitä, eikä julkista liikennettä, ei sosiaalista ajanvietettä. Pohjois-Espoon vanhusten palveluasumista on suunnitteilla ainakin Kalajärvi II kaavassa. Moni asia edistynee, kunhan yleiskaava saadaan valmiiksi.

Yhteistyötä tarvitaan monella tasolla. Alueelta täytyy saada useampi edustaja kaupunginvaltuustoon, yhteistyössä vaikuttamaan Pohjois-Espoon asioihin. Siihen auttaa se, että pohjoisespoolaiset äänestävät oman alueen ehdokkaita.

Vantaan ja Espoon välistä rajamuuria pitäisi alentaa, jotta saataisiin väestöpohjaa Vihdintien molemmille puolille ja esim. joukkoliikenne Vantaan läpi toimimaan. Kaivataan järkevän kasvun strategiaa, jotta palvelujakin voidaan kehittää. Tarvitaan vuorovaikutusta.

Vaalipaneeli
Vaalipaneeli

Eräs Asukasfoorumin tulevista aiheista voisikin olla jonkinlainen puolivälin vaalipaneeli, jossa alueemme kaupunginvaltuuston jäsenet ja lautakunnissa istuvat edustajat tulisivat keskustelemaan meidän asukkaiden kanssa. Missä lautakunnissa he vaikuttavat ja mitä he ovat saamassa aikaan. Ja missä he tarvitsevat meidän asukkaiden ja asukasyhdistysten kannanottoja ja yhteydenottoja kaupungin suuntaan.

Hilkka Karimo