Vaalipaneeli: Yhteistyötä ja vuorovaikutusta kaivataan

Vaalipaneeli herätti keskustelua kouluista. Espoon kaupungilla on suunnitteilla rakentaa 66 päiväkotia ja koulua vuoteen 2022 mennessä, mutta mitään selvää suunnitelmaa ei ole Niipperin puretun koulun tilalle tulevasta koulusta. Rödskogin kouluun on tulossa ensi vuonna 17 oppilasta. Koulun kapasiteettia tarvitaan tulevaisuudessakin, mutta koulua ollaan siirtämässä säästösyistä Kalajärvelle. Varsinainen lopetusuhka kaksi vuotta sitten on siis vaihtunut suunnitelmaksi siirtää juuri kunnostettu koulu toisaalle. Esiin nousi asukkaan kysymys voisiko suomen- ja ruotsinkielistä koulua yhdistää.

Kaupungin tilojen harrastuskäyttöä haluttaisiin tehostaa, koulujen ja esim. Ruskatalon käyttöä helpottaa. Asukkaat kertoivat että esim. Ruskatalon salin keskellä kulkee raja jakaen tilat kahdelle eri hallinnonosalle, joka ei suinkaan vähennä vuokrausbyrokratiaa.

Pohjois-Espoossa on useita teitä, joiden yhteyteen kaivataan kipeästi kevyen liikenteen väylää. Esille yhteisissä ja keskinäisissä keskusteluissa tulivat mm. Bodom, Kunnarla, Lahnus, Röylä, Vanhakartano. Vaikka tie olisi ELY -keskuksen alaisuudessa, kaupunki voi rakentaa kevyen liikenteen väylän. Tällä hetkellä keskitytään kuulemma isoihin hankkeisiin, Pohjois-Espoon väyläpulmat ovat pienehköjä. Asukkaiden ja edustajien tulee sinnikkäästi pitää esillä kunnostustarpeita, jotta hankkeet etenevät niin, ettei hankkeen väärä koko vie meiltä väyliä.

Kalajärven 8 -kerroksiset kerrostalot ovat muuttuneet 3 -kerroksisiksi. Herätti ihmettelyä miksi asunnoista tehdään pieniä, sillä pieniä asuntoja kaipaavat nuoret, sinkut ja vanhukset eivät alueelta löydä palveluja. Ei ole oppilaitoksia, ei vanhusten palveluyksiköitä, eikä julkista liikennettä, ei sosiaalista ajanvietettä. Pohjois-Espoon vanhusten palveluasumista on suunnitteilla ainakin Kalajärvi II kaavassa. Moni asia edistynee, kunhan yleiskaava saadaan valmiiksi.

Yhteistyötä tarvitaan monella tasolla. Alueelta täytyy saada useampi edustaja kaupunginvaltuustoon, yhteistyössä vaikuttamaan Pohjois-Espoon asioihin. Siihen auttaa se, että pohjoisespoolaiset äänestävät oman alueen ehdokkaita.

Vantaan ja Espoon välistä rajamuuria pitäisi alentaa, jotta saataisiin väestöpohjaa Vihdintien molemmille puolille ja esim. joukkoliikenne Vantaan läpi toimimaan. Kaivataan järkevän kasvun strategiaa, jotta palvelujakin voidaan kehittää. Tarvitaan vuorovaikutusta.

Vaalipaneeli
Vaalipaneeli

Eräs Asukasfoorumin tulevista aiheista voisikin olla jonkinlainen puolivälin vaalipaneeli, jossa alueemme kaupunginvaltuuston jäsenet ja lautakunnissa istuvat edustajat tulisivat keskustelemaan meidän asukkaiden kanssa. Missä lautakunnissa he vaikuttavat ja mitä he ovat saamassa aikaan. Ja missä he tarvitsevat meidän asukkaiden ja asukasyhdistysten kannanottoja ja yhteydenottoja kaupungin suuntaan.

Hilkka Karimo

Eija Isolahti

Eija Isolahti
Eija Isolahti

Olen Eija Isolahti, 48-vuotias, naimisissa ja 9-vuotiaan pojan äiti ja Keskustan kuntavaaliehdokas nro 305. Asumme Espoon Perusmäessä. Vapaa-aika kuluu perheen ja ystävien kanssa sekä talonrakennusprojektin viimeistelyssä ja mökkeillessä. Olen ollut ehdokkaana aiemminkin, vuosina 2004 ja 2008. Palo kuntapolitiikkaan on suuri – etenkin, kun perheessä on kasvamassa nuori espoolainen!

Haluan vaikuttaa ja tarttua toimeen

Koulutuksen ja kokemuksen kautta minulla on tietoa ja osaamista kunnan päätöksenteosta ja toimitasektoreista. Olen Espoossa varavaltuutettuna ja sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenenä 2005–2008.

Olen toiminut Espoon käräjäoikeuden lautamiehenä 200 –2012 ja nuorisolautakunnan jäseneä 2010–2012. Espoon Vesaiset ry:n hallituksen jäsenenä olen ollut eri tehtävissä taloudenhoitajana, sihteerinä ja puheenjohtaja 2005–2015. Keskustan Uudenmaan piiritoimikunnan jäsen olin vuosina 2006–2008.
Minulla on pitkä työkokemus erikoissairaanhoidossa – Olen työskennellyt yli 25 vuotta erikoissairaanhoidossa hallinnon asiantuntijatehtävistä projektinjohdon tehtäviin. Alkuvuosina toimin sairaanhoitajana.
Asiat, joita pidän tärkeänä

1. Koulujen tuntikehykset on pidettävä riittävinä ja opetusryhmien koot eivät saa kasvaa. Lapset ja nuoret ovat yhteiskuntamme tulevaisuus. Heille on annettava kunnolliset eväät tulevaisuutta varten niin heidän itsensä kuin kansantaloutemme vuoksi.
2. SOTE – muutoksen vaikutukset palveluihin ja toimintojen järjestäminen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen on tulevan valtuustokauden aikana suurimman murron edessä sitten Kansanterveyslain. Palvelut ovat merkittäviä niin hyvinvointimme kuin taloutemme kannalta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyminen kaupungilta maakunnalle vaatii muutoksen johtamista niin henkilöstön kuin omaisuuden siirron ja arvotuksen osalta.

3. Koti ja elinympäristömme on meille kaikille tärkeä. Kaupunkia tulee kehittää myös keski- ja pohjoisosista ja kaavoituksella edistää turvallisten ja viihtyisten asuinalueiden kehitystä mahdollistaen myös elinkeinotoiminnan. Rakennusvalvonnan tulee edesauttaa turvallista ja viihtyisää asumista tarjoten kaikille osapuolille tasapuolista  neuvonta- ja valvontapalvelua. Sääntöjen on oltava selkeitä, yksiselitteisiä ja kaikille samat. Kaupungin osaamista rakennuttajana pitää parantaa, jotta uudis- ja korjausrakentamisessa pystytään välttämään nykyisen kaltaiset päiväkotien ja koulujen homeongelmat.
Ota yhteyttä – haluan kuulla ajatuksistasi! Eija Isolahtieijaisolahti(at)gmail.com, puh. 050 329 2437 /

Espoon Keskustan sivuille.

Hanna Paatero

Hanna Paatero
Hanna Paatero

Hanna Paatero – 255 – Bodom – Vihreät

Arjen hyvinvointi vaatii inhimillisiä ratkaisuja.

Nimeni on Hanna Paatero, olen 45-vuotias, kahden vilkkaan alle kouluikäisen lapsen äiti. Asun perheeni kanssa Pohjois-Espoossa, Bodominjärven rannalla.

Viime vaalikaudella olen toiminut Svenska rum -lautakunnan jäsenenä. Lautakunnan merkittäväksi saavutukseksi tällä ajalla luen mm. Rödskogin koulun toiminnan pelastamisen keväällä 2015. Pohjois-Espoon ruotsinkielisten koulujen toiminta on tänä keväänä jälleen tapetilla ruotsinkielisessä opetustoimessa Svebissä, joten työ koulujen eteen jatkuu edelleen. Olen aktiivinen Rödskogin puolestapuhuja lautakunnassamme – kuten me kaikki Vihreät luottamushenkilöt olemme. Virkamiesten ehdotus koulun toiminnan siirtämiseksi osaksi suomenkielisen Kalajärven koulun toimintaa on huono ja toimimaton idea, joka ei hyödytä kumpaakaan koulua. Siksi tämä esitys on ehdottomasti torjuttava.

Osin asuinpaikkani vuoksi olen kiinnostunut Pohjois-Espoon järvien ja vesistöjen tilasta. Ylläpidämme yhdessä Hilkka Karimon kanssa Bodominjärven ystävät – Bodom Träsks vänner -facebook-sivua. Olemme olleet yhteydessä kaupunkiin koskien järven tilaa ja seuraamme tilannetta jatkossakin aktiivisesti.

Kuluneella vaalikaudella olen myös seurannut tarkkaan PoKe-alueen kaavoituksen etenemistä. Yleiskaavan vahvistus saataneen pian, joten kaavat alkavat vihdoin edetä. Kaavoja koskevissa asioissa aion olla jatkossakin aktiivinen, koska mihin ja mitä rakennetaan Pohjois-Espoossa, on mielestäni erittäin tärkeää. Myös Vihdintien kehittämisen täytyy edetä, sekä uusien alueiden palvelut on syytä turvata.

Tulevana vaalikautena työ näiden kaikkien mainittujen asioiden parissa jatkuu.

Tässä vielä lisää minusta:

Olen kuvataideterapeutti, työnohjaaja ja kouluttaja. Entinen ammattiurani on teatterialalta. Terapeuttikoulutusteni lisäksi minulla on Teatteri-ilmaisun ohjaajan AMK-tutkinto.

Tämän hetkiset luottamustoimeni ovat jäsenyydet Espoon Vihreiden hallituksessa sekä Svenska rum -lautakunnassa. Olen kaksikielinen, tvåspråkigheten är en naturlig del av mig. Lisäksi puhun sujuvasti englantia.

Harrastan liikuntaa, kirjallisuutta, musiikkia ja ruoanlaittoa. Sienestän, liikun luonnossa, viihdyn perheeni parissa ja tuunaan mielelläni kukkamaata pihallani. Laulan kuuden naisen pienyhtyeessä. Mielimusiikkiani ovat rock ja kansanmusiikki.

Vaalilupaukseni on puolustaa inhimillisiä, arjen hyvinvointia tukevia ratkaisuja kaikissa päätöksissä. Espoo on vauras kunta ja kaupunki, jolla on kaikki edellytykset pitää hyvää huolta asukkaistaan. Resurssien oikea kohdentaminen on sijoitusta tulevaisuuteen, olipa kysymys lapsiperheistä, koulutuksesta, sosiaalipalveluista, vanhustenhoidosta tai vaikkapa syrjäytymisen ehkäisystä tai työelämässä jaksamisesta.

Kaikkialla Espoossa on oltava mahdollisuus laadukkaaseen lähiliikuntaan ja puhtaan luonnon kokemiseen. Pidetään siis hyvää huolta metsistämme, vesistöistämme ja kulttuurimaisemastamme sekä kaavoitetaan fiksusti. Rakennetaan uusiutuvia energiamuotoja hyödyntäen. Panostetaan myös sujuvaan ja edulliseen joukkoliikenteeseen – jotta me pohjoisespoolaisetkin voisimme jättää joskus auton kotiin.

Tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja sivistyksen vaaliminen sekä jokaisen mukaan ottaminen – iästä, sosiaalisesta asemasta, sukupuolesta, uskonnosta tai kulttuuritaustasta riippumatta – ovat arvoja, joiden puolesta haluan taistella myös espoolaisessa politiikassa.

Otathan rohkeasti yhteyttä kysymyksissäsi. Du kan gärna också kontakta mig på svenska.

Hanna Paatero, p. 040 5316730, hanna.paatero (at) gmail.com

facebook: @hannapaaterovihreat, twitter: @hannapaatero

Päivi Käri-Zein

Päivi Käri-Zein
Päivi Käri-Zein esittelee itsensä

Päivi Käri-Zein on kokoomuksen kuntavaaliehdokas numerolla 47.

Olen Päivi Käri-Zein, KTM, lehtori ja 3 nuoren äiti, entinen pohjoisespoolainen  Örkkiniitystä, varavaltuutettu ja kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsen. Asun nykyään Leppävaarassa. Toimin  koulutuksen asiantuntijana mm. Laurean alueneuvottelukunnassa ja Omnian tarkastuslautakunnan varajäsenenä sekä puheenjohtajana Espoon Monikulttuuriasianneuvottelukunnassa.

Aiemmin vaikutin Kalajärvellä omakotiyhdistyksen hallituksessa ja olen ollut  haastateltavana asukasyhdistyksen vaalipaneelissa. Harrastustoiminnassani Pohjois-Espoon Lionsien jäsenenä kuulen koko ajan alueen kehityskuulumisia ja -tarpeita. Alueelle jäi myös runsas joukko ystäviä ja heidän kanssaan liikun paljon Pohjois-Espoossa: hiihdän, laskettelen, uin, sienestän ja nautin entisten kotikulmieni luonnonläheisyydestä ja ystävällisyydestä. Asuessani siellä sydämeeni jäi ikuisesti alueen kylähenkisyys ja yhteisöllisyys.

Pohjois-Espooseen liittyen olen vienyt eteenpäin sujuvien liikennejärjestelyiden edistämistä, erityisesti bussiliikenteen lisäämistä sekä aikoinaan Hiirisuon asukaspuistoa ja ampumarata-asiaa. Toinen tärkeä asia kautta vuosien on ollut liikenneturvallisuus (mm. tälläkin hetkellä vaarallinen Lahnuksentie). Tärkeitä kysymyksiä on useita. Mielenkiintoinen asia on pikaraitiotie, joka kulkisi v.2030 mennessä Leppävaarasta Kalajärvelle. Se esiteltiin viimeksi Leppävaaran asukastilaisuudessa, ja on mielestäni hyvin kannatettava idea. Lisääntyneen asutuksen myötä kaupungin on investoitava monipuolisiin ratkaisuihin. Pyöräilijät on erityisesti pidettävä mielessä.

Tähän päivään kuuluvat erityislukiot. Yhä edelleen kannatan ajatusta, että luonnontiedelukio saataisiin Kalajärvelle. Alue tarjoaisi loistavan ympäristön tällaiselle lukiolle. Lisääntyneen asukaskannan myötä lukiolle olisi kysyntää. Pienkoulujen säilyminen on tärkeää. Terveyskeskuksen palvelut ja kirjasto ovat välttämätön kulttuurilisä Kalajärvelle. Vanhuspalveluja tulisi kehittää. Tämä on vaikea asia, sillä kunnallisiin palvelukeskuksiin pääsee vain palveluntarpeen perusteella ja korvamerkittyjä paikkoja ei kunnalliselta puolelta saa.

Koska harvalla poliitikolla on kokemusta Pohjois-Espoosta, on välttämätöntä, että  poliitikot, joilla on energiaa ja intoa Pohjois-Espoon kehittämiseen tekevät valtuustossa yhteistyötä. Parhaiten viemme niitä asioita eteenpäin, joista saamme tietoa alueen asukkailta. Nämä nettisivut ovat erinomainen tiedotusväylä asioihin.

Hyvä asukas, kunnallispolitiikassa vain yhdessä tekemällä saa aikaan kestäviä tuloksia. Olen saanut ollut mukana kehittämässä Pohjois-Espoota kokonaisvaltaisesti yli 12 vuotta, jonka aikana minulle on muodostunut kattava sekä virkamies- että luottamusmiesverkosto eri puolueiden edustajista erilaisten asioiden eteenpäinviemiseen.  Haluan edelleenkin toimia pohjoisespoolaisen äänitorvena luottamustoimissani numerolla 47. Parhaiten tavoitat minut kotisivuiltani.

Tervehtien, Päivi Käri-Zein

 

 

 

 

 

Rosa Puhakainen-Mattila

Rosa Puhakainen-Mattila
Rosa Puhakainen-Mattila on Espoon ¨Vihreiden kuntavaaliehdokas 2017

Olen Rosa Puhakainen-Mattila, ihmisoikeuksien asiantuntija, varhaiskasvatusjaoston jäsen, Espoon Vihreiden hallituksen jäsen ja vanhempainyhdistysaktiivi (Karhusuon koulun vanhempainyhdistyksen hallituksen jäsen, Maria Montessori -leikkikoulu hallituksen jäsen)

Kolmen lapsen äiti, yrittäjän puoliso Nupurista. Alueellamme parasta on vahva yhteisöllisyys ja hyvä kylähenki, samaa toivoisin lisää koko Espooseen.

Haluan tuoda päätöksentekoon oikeusperustaista näkökulmaa, alueellista yhdenvertaisuutta, asukaat osallistavaa avointa valmistelua sekä päätösten vaikutusten arviointia. Haluan vaikuttaa siihen, että Espoo huomioi päätöksenteossa ihmisten erilaiset tarpeet ja pitää huolta yhdenvertaisuuden toteutumisesta.

Alueellinen yhdenvertaisuus

Alueellista näkökulmaa tulee tuoda erityisesti kaava- ja liikennesuunnitteluun. Tässä suhteessa Pohjois-Espoo on jäänyt muiden alueiden kehittämisen jalkoihin. Nyt käynnissä olevalla POKE-suunnittelulla on merkittävä vaikutus pitkälle tulevaisuuteen.

Tärkeimpänä pidän kevyenliikenteen kehittämistä sekä riittävän julkisen liikenteen kapasiteetin turvaamista alueelle. Lisäksi asuntorakentamiselle ja palvelusektorin kehittämiselle täytyy luoda puitteet, jotka mahdollistavat mielekkään alueellisen kehittämisen, alueemme ominaispiirteitä unohtamatta.

Valmistelussa tulee turvata asukkaiden kuuleminen ja eri näkökulmien huomioonottaminen. Myös ympäristövaikutusten arviointi on tärkeää ja niissä tulee huomioida myös asukasviihtyvyyden näkökulmat.

Terveet, turvalliset tilat lasten ja nuorten toimintaan

Pohjois-Espoon koulujen, nuorisotoiminnan, liikunnan ja lähipalvelujen mahdollisuuksia tulee kehittää. Erityistä huomiota tulee kiinnittää lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien mahdollistamiseen omalle alueelle. Tässä voidaan kehittää yhteistyötä eri seurojen ja järjestöjen välillä, mahdollistaen harrastamisen esimerkiksi koulupäivän yhteyteen.

Koulujen ja julkisten tilojen sisäilmaongelmat tulee viipymättä kartoittaa ja ongelmiin puuttua välittömästi. Lähikouluperiaate tulee turvata ja mahdollisissa väistötilanteissa hakea tiloja mahdollisimman läheltä. Kohtuuttomia siirtymiä etenkin alakoululaisten kohdalla tulee mahdollisuuksien mukaan välttää.

Väestön ikääntyessä ikäihmisten osallistumisen mahdollisuudet tulee varmistaa, myös haja-asutusalueilla. Riittävät resurssit tulee turvata kotipalveluihin ja turvata liikkumisen esteettömyys.

Alueelliset erityispiirteet

Päätöksenteon vaikutuksia tulee arvioida talouden ja tehokkuuden ohella aina myös hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. Rakennustoiminta ei saa vaarantaa kenenkään terveyttä, tehokkuus ei saa ajaa turvallisuuden edelle.

Kaupungin ei myöskään tarvitse olla kaikkialla samanlainen. Oikeus samoihin kehittymisen mahdollisuuksiin kuuluu kuitenkin kaikille. Tehdään Pohjois-Espoosta asukkaidensa tarpeita palveleva, viihtyisä ja onnellinen kaupunginosa!

Rosa Puhakainen-Mattila, ihmisoikeuksien asiantuntija

Varhaiskasvatusjaoston jäsen

Espoon Vihreiden hallituksen jäsen

Vanhempainyhdistysaktiivi (Karhusuon koulun vanhempainyhdistyksen hallituksen jäsen, Maria Montessori -leikkikoulu hallituksen jäsen)