Tiedote syys 2020

Omakotiyhdistyksen  SYYSKOKOUS

Röyläntuvalla (Röyläntie 31)  12.11.2020 klo 19.00

Käsitellään syyskokoukselle kuuluvat asiat; mm vuoden 2021 toimintasuunnitelma.

Kahvitarjoilu

Koronatilanteesta johtuen aikaisemmilta syksyiltä tuttuja Joulumarkkinoita, Joulujuhlaa ja Joululaulutilaisuutta ei järjestetä.

Röyläntuvan Frisbeegolfkentän väylät ja säännöt

Sääntöjen alta löytyvät väyläkartat. Kenttä löytyy myös Metrixistä.  Teemme kentän valmiiksi vähitellen kesän aikana.  Hauskoja pelihetkiä!

Röyläntuvan frisbeegolfkenttä on Röylän ja Bodomin Seudun Omakotiyhdistyksen rakentama yhdeksän väylän kenttä. Frisbeegolf on kaikille sopiva peli.

Noudattamalla yhteisiä sääntöjä me kaikki viihdymme.

Frisbeegolf säännöt:
 • Tavoitteena on saada frisbeekiekko koriin niin pienellä heittomäärällä kuin mahdollista.
 • Avausheitto heitetään aina karttaan merkityltä heittopaikalta.
 • Pelaaja, joka sijaitsee kauimpana väylän korista heittää ensin. Frisbeekiekko heitetään siitä paikasta, mihin se on jäänyt. Pelaaja heittää, kunnes frisbee on korissa.
 • Pelaaja voi astua yli heittonsa, jos etäisyys koriin on enemmän kuin 10 metriä. Jos heittoetäisyys koriin on alle 10 metriä, heittoa ei voi astua yli.
 • Väylä on pelattu loppuun, kun kiekko on korissa.
 • Seuraavan väylän aloittaa pelaaja, joka suoritti edellisen väylän pienimmällä heittomäärällä.
 • Pelaaja, joka on suorittanut radan pienimmällä määrällä heittoja, voittaa pelin.

 

 • Ota huomioon muut väylillä liikkujat ja jätä pelialue hyvässä kunnossa seuraaville pelaajille.
 • Sen minkä kannat luontoon, jaksat myös tuoda pois – älä roskaa luontoa!
 • Olet vastuussa jokaisesta kiekosta, jonka heität. Jos frisbeekiekko osuu ihmiseen tai esineisiin, voi se aiheuttaa vakavaa vahinkoa.
 • Jos frisbee uhkaa osua toiseen henkilöön, heittäjä varoittaa huutamalla kovalla äänellä ”fore” (”FOOOOR!). Lenkkeilijöitä ja kävelijöitä voi myös varoittaa muilla varoitushuudoilla.
 • Älä heitä, jos edellä oleva ryhmä on vielä korilla puttaamassa.
 • Älä heitä, jos et näe koria. Varmista ensin, että ketään ei ole korin luona, ja saa osumaa.
 • Älä heitä, jos on vaara, että kiekko osuu ihmiseen tai eläimeen.
 • Jos löydät kiekon, ole ystävällinen ja palauta se omistajalle tai laatikkoon tuvan luona.

Rödskogs frisbeegolfbana har byggts av Rödskog- och Bodom regionens egnahemsförening. Frisbeegolfbanan med nio banor passar för alla intresserade.

Genom att följa gemensamma regler, kommer vi alla att trivas här.

Frisbeegolf regler:
 • Målet är att få frisbeen i korgen med så få kast som möjligt.
 • Öppningskastet kastas alltid från utkastplatsen som är märkt ut på kartan.
 • Hen som står längst ifrån banans korg, kastar först. Frisbeen kastas från den plats den landat på. Spelaren kastar tills frisbeen ligger i korgen.
 • Spelaren får stiga över sin markering ifall avståndet till korgen är mera än 10 meter. Ifall kastavståndet till korgen är under 10 meter, får spelaren inte stiga över sin markering.
 • Hålet är slutspelat när frisbeen är i målkorgen.
 • Nästa hål påbörjas av den spelare som klarade det föregående hålet med minst antal kast.
 • Vinnaren är den spelare som utfört banan på minst antal kast.

 

 • Ta i beaktande andra som rör sig på banan och lämna banan i gott skick också för följande spelare.
 • Det som du bär med dig ut till naturen orkar du ta med dig tillbaka – skräpa inte ner naturen!
 • Du ansvarar för varje frisbee som du kastar. Om frisbeen träffar människor eller föremål kan den förorsaka allvarlig skada.
 • Ifall frisbeen riskerar träffa en annan människa, varnar kastaren genom att högt ropa ”fore” (”FOOOOR!”). När det gäller motionslöpare eller –promenerare kan även andra varningsrop användas.
 • Kasta inte, om föregående grupp är fortfarande vid korgen och puttar.
 • Kasta inte, om du inte kan se korgen. Försäkra dig först om att ingen är vid korgen och kan bli träffad.
 • Kasta inte, om frisbeen riskerar träffa människor eller djur i närheten.
 • Vänligen returnera de frisbeen som du hittar till ägarna eller till lådan som finns utanför stugan.

Väylä 1.

Väylä 2.

Väylä 3.

Väylä 4.

Väylä 5.

Väylä 6.

Väylä 7.

Väylä 8.

 

Väylä 9.

Frisbeegolf heräilee

Talven jälkeen on aloiteltu talkoita.

Talvella siirrettiin hakekasoja metsään tarvittaville paikoille kun maa oli hieman roudassa.

Väylien siistimistä kyettiin tekemään jo jonkin verran maaliskuussa, mutta useat hakekasat olivat vielä jäisiä. Pidimme yhden talkoopäivän, vaikka korona -viruksen tähden talkoolaiset oli lähetettävä metsään yksin, eikä talkootarjoiluja ollut. Talkootunteja kertyi kuitenkin 10,  kiitos kaikille talkoolaisille.

Timpuri  valmisti meille sillat pariin hankalaan paikkaan.

Kyltit suunniteltiin. Väylien mittaamiseen käytettiin B-barkia ja kylttien suunnitteluun Canvan ilmaisohjelmaa sekä Photoshopia.

Nyt odottelemme edelleen kasojen sulamista ja metsän kuivahtamista, jotta pääsemme jatkamaan.

Jätevesi-ilta

Kiinteistökohtainen jäteveden käsittely

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry järjesti 10. lokakuuta jätevesi-illan Kalmarin ja Kunnarlan alueella sijaitsevien kiinteistöjen omistajille. Yhdistys antaa puolueetonta, ei-kaupallista ja ilmaista jätevesineuvontaa. Se saa rahoituksensa jäsenkunnilta, Ely -keskukselta ja mukana on myös omaa rahoitusta. Espoo ei kuulu Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen varsinaiseen toiminta-alueeseen, mutta neuvontaa on nyt lokakuussa Espoossakin annettu erillisrahoituksella. Jätevesiasetus astuu voimaan 31.10.2019.

Bodominjärven länsipuolella on monentyyppistä kiinteistöä: pohjavesialueella sijaitsevia, rantakiinteistöjä, tulevan viemäriverkoston alueelle kuuluvia ja kuivanmaan kiinteistöjä. Lisäksi vielä osa kiinteistöistä sijaitsee Ryssänniitynojan läheisyydessä. Ryssänniitynoja on taimenpuro, ja sitä koskee jätevesiasetuksen 100 m vesistöraja.

HSY on rakentanut kevyen liikenteen väylän yhteydessä vesihuoltolinjan, joka on 3,5 km pitkä. Se on rakennettu, koska kevyen liikenteen väylä oli rakenteilla, ja oli erittäin kustannustehokasta rakentaa linjat samanaikaisesti. Päätös oli nopea, sillä alue ei ole ollut Espoon kaupungin kehittämissuunnitelmassa esillä. Tarkoitus ei ole ollut rakentaa linjastoa valmiiksi, vaan jättää se ns. kylmäksi odottamaan tulevia päätöksiä. Kuitenkin useita kyselyjä liittymismahdollisuudesta on tullut (mm. Röylän ja Bodomin Seudun Omakotiyhdistys teki kyselyn keväällä 2018) ja HSY päätti selvittää voisiko vesi- ja viemäriverkoston rakentaa alueella valmiiksi.

 

Miten edetä jätevesijärjestelmän kunnostamiseksi
Ympäristöministeriön sivuilla ymparisto.fi löytyy myös paljon tietoa asiasta.

 

Vuoden 2020 alussa tulee liittymishalukkuuskysely Kunnarlantien vesihuoltolinjan varressa oleville kiinteistönomistajille. Talouksista 80 % pitäisi liittyä mukaan, jotta paineviemäri toimisi. Asukkaat kysyivät, miten aiotaan toimia niiden kiinteistöjen kohdalla, jotka ovat vapaa-ajan kiinteistöjä tai jotka tällä hetkellä ovat tyhjillään. Se selvitettäneen samalla. Jäteveden linjapumppaamot puuttuvat vielä. Ne on suunniteltu, ja ne saadaan aika nopeasti tehtyä, jos rakentamispäätös etenee.

Sivutiet Aurinkoniityntie ja Pihapirtintie ovat niin kaukana linjasta, että niiden pitäisi perustaa vesiosuuskunta. Vesiosuuskunnankin kannattaisi ilmaista liittymishalukkuutensa koska se parantaa viemärin toimivuutta. Sitten kun vesihuoltoalue kunnallistekniikan myötä muodostuu, se muuttuu HSY:n toiminta-alueeksi ja liittyminen muuttuu pakolliseksi. Tosin liittymiseen voi hakea vapautusta.

Asukkaat kysyivät liittymisen hintaa. HSY:n sivuilla on laskuri, joka antaa liittymismaksun suuruuden, kun syöttää kiinteistön tietoja. Pumppaamo maksaa 2-3000 euroa. Lisäksi putkien veto talolle maksaa. Niistä kannattaa tehdä yhteishankinta. Teoriassa vesiosuuskunnan rakentaminen voi olla edullisempaa kuin kaupungin liittymän ottaminen, mutta asukkaat epäilivät, että näin muualla mutta ei meillä. Espoon kaupunki ei ole antanut avustuksia vesiosuuskunnille. Hinta jäi epäselväksi.

Viemäriverkostoalueella asuvia koskee vesihuoltolaki. Jos verkostoon ei kuulu, vesien käsittely on ympäristönsuojelulain alaista. Vuoden 2004 jälkeen rakennetut kiinteistöt on suunniteltu ja rakennettu nykymääräysten mukaisesti. Netistä löytyy paljon tietoa, esim. https://www.omakotiliitto.fi/asuminen/vinkit_ja_oppaat/haja-asutusalueen_jatevesiratkaisut

Tässä muutamia täsmennyksiä esim. edellisen linkin määritelmiin:

 • Kantovedeksi lasketaan myös kesävesijohto.
 • Etäisyysraja 100 m on talon etäisyys vesistöstä, ei kiinteistöllä sijaitsevan ojan tai kiinteistön rajan etäisyys.
 • Pohjavesialueella Espoossa kaikki jätevedet on johdettava umpikaivoon tai viemäriverkkoon.
 • Suodatuskenttä ja imeytyskenttä ovat eri asioita. Suodatuskentän vedestä voi ottaa näytteen.
 • Hakemuksesta voi saada 5 vuotta lykkäystä, jos kuormitus on huomattavan vähäistä, toimet kohtuuttomia koska liittyminen viemäriverkostoon on tulossa lähivuosina, jos työttömyys, sairaus, tms. aiheuttaa taloudellista ongelmaa. Lykkäyksen hakuun on tulossa lomake, ja sitä haetaan Espoon ympäristökeskuksesta.
 • Jätevesijärjestelmästä tulee tehdä selvitys, joka pitää olla nähtävillä. Siihen löytyy kaavakkeita netistä tai sen voi teettää asiantuntijalla. Uusissa taloissa se kuuluu rakennussuunnitelmaan
  • Huoltopäiväkirjassa pitää olla vähintään tieto lietteen tyhjennyskerroista
 • Eläkeläisten ja vammaisten on mahdollista saada ARA -rahoitukselta tukea asumisolojen parantamiseen

Asukkaat ilmaisivat huolensa Bodominjärvestä. Nykymääräysten mukaisesti puhdistamon pitäisi puhdistaa 40 % typestä. Minne menee 60 %? Järveen. Järven kuormitus syntyy hajakuormituksesta, eikä ole järkevää ryhtyä kunnostamaan järveä, jos hajakuormitusta ei pystytä vähentämään. Kunnallistekniikka on ollut Bodominjärven itä- ja pohjoispuolella muutaman vuoden, ja esim. Kaisankoti on liittynyt siihen jokin aika sitten. Bodominjärveen tulevaa hajakuormitusta tullaan selvittämään lähitulevaisuudessa. Espoon kaupungilla on tässä asiassa erittäin tärkeä rooli.

RÖYLÄN JA BODOMIN SEUDUN OMAKOTIYHDISTYS TIEDOTE SYKSY 2019

Kesä on kääntynyt syksyyn käynnistäen Röyläntuvan aktiviteetit. Tule mukaan!
Tosin emme ole laiskotelleet kesälläkään: Röyläntuvan Frisbeegolfkenttä on edennyt pitkälle, valmistuen ensi vuonna alkukesällä. Heittopaikat ja korien alustat ovat melkein valmiit. Runsaat paikalliset sateet tekevät talkoisiin pakollisen tauon, jatketaan taas keväällä.

Kiitos kaikille aktiivisille talkoolaisille!

Bodominjärven länsirannalle on tulossa asukastilaisuus kunnallistekniikasta ja jätevesiasioista. Ottakaa koppi tärkeästä asiasta, asianosaisille tulee kutsu kotiin.

Joulumarkkinoiden myyntipöydistä kiinnostuneet, ottakaa yhteyttä ja muutenkin: puheenjohtaja@roylabodom.fi

Röyläntuvan jumppa maanantaisin klo 18.30 alkaa 16.9, ja tanssitreenit klo 19.40 alkaa 23.9. Hinta 2€/kerta/henkilö. TERVETULOA!

Omakotiyhdistyksen syyskokous on Röyläntuvalla torstaina 7.11.2019 klo 19.00. Käsitellään sääntömääräiset syyskokoukselle kuuluvat asiat, ja muut mahdollisesti esille tulevat asiat. Keskustellaan yhdistyksen nimen muuttamisesta.

Röyläntuvan joulumarkkinat lauantaina 23.11.2019 klo 12-15.00
Myynnissä tuoreita leivonnaisia, käsitöitä ja joulukoristeita lähialueen tuottajilta. Ulkona Röyläntuvan läheisyydessä joulupolku ja muuta hauskaa toimintaa! Omakotiyhdistys tarjoaa keittolounaan pieneen hintaan! ARPAJAISET!

Röyläntuvan koko perheen Puurojuhla on torstaina 12.12.2019 klo 18.00
Syödään puuroa, leikitään perinteisiä joululeikkejä, joulupukkikin vierailee. Arpajaiset ja kahvit.
TERVETULOA KOKO PERHEEN VOIMALLA!

JOULULAULUT lauletaan perjantaina 20.12.2019 klo 19.00
Tervetuloa laulamaan joululauluja, kahvitarjoilu väliajalla!